Privacy- en Cookieverklaring Keukenzooi.nl

Uw privacy is voor Keukenzooi.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webshop Keukenzooi.nl allemaal doen met informatie die we over u hebben vastgelegd.
Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Keukenzooi.nl.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze bestelling netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, betalingsgegevens, IP-adres, nickname en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

In-app aankopen doen

U kunt in onze webshop Keukenzooi.nl producten kopen waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en te registreren.
Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, betalingsgegevens, IP-adres, nickname en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Een abonnement afsluiten

U kunt bij onze webshop Keukenzooi.nl een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.
Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, betalingsgegevens, IP-adres, nickname en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, betalingsgegevens, IP-adres, nickname en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is vanuit de webshop. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.
Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, betalingsgegevens, IP-adres, nickname en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt.
Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, betalingsgegevens, IP-adres, nickname en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop. Met deze statistieken verbeteren we onze webshop om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, geboortedatum, e-mailadres, NAW-gegevens, factuuradres, betalingsgegevens, IP-adres, nickname en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor drie maanden.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij:
– per e-mail
– via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze webshop Keukenzooi.nl om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties

Onze webshop vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen. Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten
te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop. In onze webshop zijn Social Media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de
beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webshop gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen
van onze webshop werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webshop wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben vastgelegd en wat we daarmee doen;
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben vastgelegd;
– het laten corrigeren van fouten;
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– intrekken van toestemming;
– een bepaalde verwerking beperken;
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar givys.company@gmail.com. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Keukenzooi.nl
Daghammerskjoldlaan 204
3223 HE Hellevoetsluis
E-mailadres: givys.company@gmail.com
KvK nummer: 75062712